Spracovanie osobných údajovElektroenergetika


Povolenia

Rozhodnutie URSO Dodávka EE Zraniteľný odberateľ

  • Rozhodnutie URSO č. 0033/2022/E.

  • Ceny za dodávku elektrickej energie uvedené v rozhodnutiach URSO, sú zároveň cenníkovými cenami spoločnosti CREATIVE SCREAM, s.r.o., za dodávku elektrickej energie pre zraniteľných odberateľov

Rozhodnutie URSO na rok 2022

Rozhodnutie URSO na rok 2021

Rozhodnutie URSO na rok 2020

Rozhodnutie URSO na rok 2019

Rozhodnutie URSO na rok 2018

Rozhodnutie URSO na rok 2017

Rozhodnutie URSO na rok 2016

Rozhodnutie URSO na rok 2015 / 2016

Rozhodnutie URSO na rok 2014

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2017 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2016 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2015 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2014 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie