Spracovanie osobných údajovElektroenergetika


Povolenia

Rozhodnutie URSO na rok 2019

Rozhodnutie URSO na rok 2018

Rozhodnutie URSO na rok 2017

Rozhodnutie URSO na rok 2016

Rozhodnutie URSO na rok 2015 / 2016

Rozhodnutie URSO na rok 2014

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2017 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2016 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2015 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2014 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie