Spracovanie osobných údajovElektroenergetika


Výrobca elektriny – lokálny zdroj

Vzory zmlúv

Povolenia

Rozhodnutie URSO na rok 2024

Rozhodnutie URSO Dodávka EE Zraniteľný odberateľ 2024

  • Rozhodnutie URSO č. 0074/2024/E

  • Ceny za dodávku elektrickej energie uvedené v rozhodnutiach URSO, sú zároveň cenníkovými cenami spoločnosti CREATIVE SCREAM, s.r.o., za dodávku elektrickej energie pre zraniteľných odberateľov

Rozhodnutie URSO Dodávka EE Zraniteľný odberateľ 2023

Rozhodnutie URSO na rok 2023

Rozhodnutie URSO na rok 2022

Rozhodnutie URSO na rok 2021

Rozhodnutie URSO na rok 2020

Rozhodnutie URSO na rok 2019

Rozhodnutie URSO na rok 2018

Rozhodnutie URSO na rok 2017

Rozhodnutie URSO na rok 2016

Rozhodnutie URSO na rok 2015 / 2016

Rozhodnutie URSO na rok 2014

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2023 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2022 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2021 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2020 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2019 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2017 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2016 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2015 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie

VYHODNOTENIE ŠTANDARTOV KVALITY ZA ROK 2014 pri dodávke a distribúcii elektrickej energie